Nahrávám...

Zásady ochrany osobních údajů Feniciolo BV

O našich zásadách ochrany osobních údajů

Feniciolo BV se velmi stará o vaše soukromí. Zpracováváme tedy pouze údaje, které potřebujeme pro (zlepšení) našich služeb, a s informacemi, které jsme o vás a vašem používání našich služeb shromáždili, nakládáme opatrně. Vaše údaje nikdy nezpřístupňujeme třetím stranám pro komerční účely.
Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání webových stránek a služeb poskytovaných společností Feniciolo BV. Počáteční datum platnosti těchto podmínek je 26.05.2018, zveřejněním nové verze se ruší platnost všech předchozích verzí. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, které informace o vás shromažďujeme, k čemu se tyto informace používají a s kým a za jakých podmínek mohou být tyto informace sdíleny s třetími stranami. Vysvětlíme vám také, jak vaše údaje uchováváme a jak je chráníme před zneužitím a jaká máte práva s ohledem na osobní údaje, které nám poskytujete.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů, kontaktní údaje naleznete na konci našich zásad ochrany osobních údajů.

O zpracování dat

Níže si můžete přečíst, jak vaše údaje zpracováváme, kde je uchováváme, jaké bezpečnostní techniky používáme a pro koho jsou údaje transparentní.

Software internetového obchodu

Magento

Náš internetový obchod byl vyvinut pomocí softwaru Magento. Osobní údaje, které nám zpřístupníte ve prospěch našich služeb, budou sdíleny s touto stranou. Magento má přístup k vašim údajům, aby nám poskytl (technickou) podporu, nikdy vaše údaje nepoužije k žádnému jinému účelu. Magento je povinno přijmout vhodná bezpečnostní opatření na základě smlouvy, kterou jsme s nimi uzavřeli. Tato bezpečnostní opatření se skládají z použití šifrování SSL, zásady silného hesla a bezpečného úložiště dat. Magento si vyhrazuje právo sdílet shromážděná data v rámci své vlastní skupiny a přidružených partnerů za účelem dalšího zlepšování služby. Magento bere v úvahu platné zákonné doby uchovávání (osobních) údajů.

Náš webshop hostujeme na serveru pod vlastní správou. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom v co největší míře zabránili zneužití, ztrátě a poškození dat. Tato bezpečnostní opatření v každém případě spočívají v použití šifrování SSL a zásadě silného hesla. Aby se předešlo ztrátě dat, jsou prováděny pravidelné zálohy.

E-mail a seznamy adresátů

Mailerlite

Naše e-mailové zpravodaje zasíláme pomocí Mailerlite. Mailerlite nikdy nepoužije vaše jméno a e-mailovou adresu pro své vlastní účely. Ve spodní části každého e-mailu automaticky zaslaného přes naši webovou stránku uvidíte odkaz 'odhlásit se'. Poté již nebudete dostávat náš newsletter. Vaše osobní údaje jsou u Mailerlite bezpečně uloženy. Mailerlite používá cookies a další internetové technologie, které poskytují přehled o tom, zda jsou e-maily otevírány a čteny. Mailerlite si vyhrazuje právo používat vaše údaje k dalšímu zlepšování služeb a sdílet informace s třetími stranami v této souvislosti.

Feniciolo BV

Služeb Feniciolo BV využíváme k běžnému provozu obchodních e-mailů. Tato strana přijala vhodná technická a organizační opatření, aby v co největší míře zabránila zneužití, ztrátě a poškození vašich a našich dat. Feniciolo BV nemá přístup k naší poštovní schránce a veškerý náš e-mailový provoz považujeme za důvěrný.

Zpracovatelé plateb

Mollie

Pro zpracování (části) plateb v našem internetovém obchodě používáme platformu Mollie. Mollie zpracovává vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti a vaše platební údaje, jako je váš bankovní účet nebo číslo kreditní karty. Mollie přijala vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Mollie si vyhrazuje právo používat vaše údaje k dalšímu zlepšování služeb a sdílet (anonymizovaná) data s třetími stranami. Všechny výše uvedené záruky s ohledem na ochranu vašich osobních údajů se vztahují i ​​na části služeb společnosti Mollie, pro které zaměstnávají třetí strany. Mollie neuchovává vaše údaje déle, než povolují právní podmínky.

Přeprava a logistika

PostNL

Pokud u nás zadáte objednávku, je naším úkolem vám váš balíček doručit. K realizaci dodávek využíváme služeb PostNL. Je proto nutné, abychom s PostNL sdíleli vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti. PostNL používá tyto informace pouze pro účely plnění smlouvy. V případě, že PostNL zapojí subdodavatele, PostNL zpřístupní vaše údaje také těmto stranám.

DPD

Pokud u nás zadáte objednávku, je naším úkolem vám váš balíček doručit. K realizaci dodávek využíváme služeb DPD. Je proto nutné, abychom s DPD sdíleli vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti. Společnost DPD používá tyto informace pouze pro účely plnění smlouvy. V případě, že DPD zapojí subdodavatele, DPD zpřístupní vaše údaje i těmto stranám.

Účel zpracování dat

Obecný účel zpracování

Vaše údaje používáme pouze ve prospěch našich služeb. To znamená, že účel zpracování vždy přímo souvisí s vámi poskytnutou objednávkou. Vaše údaje nepoužíváme pro (cílený) marketing. Pokud s námi sdílíte informace a my je použijeme k tomu, abychom vás kontaktovali později – jinak než na vaši žádost – požádáme vás o výslovné povolení. Vaše údaje nebudou sdíleny s třetími stranami, s výjimkou plnění účetních a jiných administrativních povinností. Všechny tyto třetí strany jsou vázány mlčenlivostí na základě dohody mezi nimi a námi nebo přísahy či zákonné povinnosti.

Automaticky shromažďovaná data

Údaje, které naše webové stránky automaticky shromažďují, zpracováváme za účelem dalšího zlepšování našich služeb. Tyto informace (například vaše IP adresa, webový prohlížeč a operační systém) nejsou osobními údaji.

Spolupráce s daňovým a kriminálním vyšetřováním

V některých případech může být Feniciolo BV drženo na základě zákonné povinnosti sdílet vaše údaje v souvislosti s vládními daňovými nebo trestními vyšetřováními. V takovém případě jsme nuceni vaše údaje sdílet, ale budeme se tomu bránit v rámci možností, které nám zákon nabízí.

Retenční doby

Vaše údaje uchováváme, dokud jste naším klientem. To znamená, že uchováváme váš zákaznický profil, dokud neuvedete, že si již nepřejete využívat naše služby. Pokud nám to dáte najevo, budeme to považovat také za žádost o zapomenutí. Na základě příslušných administrativních povinností musíme uchovávat faktury s vašimi (osobními) údaji, takže tyto údaje budeme uchovávat po dobu trvání příslušné lhůty. Zaměstnanci však již nemají přístup k vašemu profilu klienta a dokumentům, které jsme vytvořili jako výsledek vašeho zadání.

Vaše práva

Na základě platné nizozemské a evropské legislativy máte jako subjekt údajů určitá práva ohledně osobních údajů zpracovávaných námi nebo naším jménem. Níže vysvětlíme, o která práva se jedná a jak můžete tato práva uplatnit. V zásadě, abychom zabránili zneužití, budeme zasílat kopie a kopie vašich údajů pouze na vaši již známou e-mailovou adresu. V případě, že si přejete dostávat údaje na jinou e-mailovou adresu nebo například poštou, požádáme vás o vaši identifikaci. O vyřízených žádostech vedeme evidenci, v případě požadavku na zapomenutí administrujeme anonymní údaje. Všechny výpisy a kopie dat obdržíte ve strojově čitelném datovém formátu, který používáme v rámci našich systémů. Máte právo kdykoli podat stížnost u nizozemského úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že používáme vaše osobní údaje nesprávným způsobem.

Právo na kontrolu

Vždy máte právo nahlédnout do údajů, které zpracováváme nebo jsme zpracovávali a které se týkají vaší osoby nebo které lze zpětně vysledovat. Za tímto účelem můžete odeslat žádost naší kontaktní osobě pro záležitosti ochrany osobních údajů. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud bude Vaší žádosti vyhověno, zašleme Vám na nám známou e-mailovou adresu kopii všech údajů s přehledem zpracovatelů, kteří tyto údaje mají, s uvedením kategorie, pod kterou tyto údaje ukládáme.

Právo na opravu

Vždy máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme nebo jsme zpracovávali a které se týkají vaší osoby, nebo které lze zpětně vysledovat. Za tímto účelem můžete odeslat žádost naší kontaktní osobě pro záležitosti ochrany osobních údajů. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud bude vaší žádosti vyhověno, zašleme vám potvrzení o úpravě údajů na nám známou e-mailovou adresu.

Právo na omezení zpracování

Vždy máte právo omezit údaje, které zpracováváme nebo které se týkají vaší osoby nebo které lze zpětně vysledovat. Za tímto účelem můžete odeslat žádost naší kontaktní osobě pro záležitosti ochrany osobních údajů. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud bude vaší žádosti vyhověno, zašleme vám na nám známou e-mailovou adresu potvrzení, že údaje již nebudou zpracovávány, dokud omezení nezrušíte.

Právo na přenositelnost

Vždy máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme nebo jsme zpracovávali a které se týkají vaší osoby, nebo které k vám může zpětně vysledovat jiná strana. Za tímto účelem můžete odeslat žádost naší kontaktní osobě pro záležitosti ochrany osobních údajů. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů. Bude-li vaší žádosti vyhověno, zašleme vám na nám známou e-mailovou adresu kopie nebo kopie všech údajů o vás, které jsme zpracovali nebo které z nás zpracovali jiní zpracovatelé nebo třetí strany. S největší pravděpodobností v takovém případě již nemůžeme pokračovat ve službě, protože pak již nelze zaručit bezpečné propojení datových souborů.

Právo na námitku a další práva

V některých případech máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností Feniciolo BV nebo jejím jménem. Pokud budete mít námitky, rádi

Okamžitě zastavím zpracování údajů do vyřízení vaší námitky. Pokud bude vaše námitka opodstatněná, zpřístupníme vám kopie a/nebo kopie údajů, které zpracováváme nebo jsme je zpracovali, a poté zpracování trvale ukončíme. Máte také právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování nebo profilování. Vaše údaje nezpracováváme tak, aby toto právo platilo. Pokud se domníváte, že tomu tak je, kontaktujte prosím naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů.

Cookies

Google Analytics

Cookies od americké společnosti Google jsou umístěny prostřednictvím našich webových stránek v rámci služby „Analytics“. Tuto službu používáme ke sledování a přijímání zpráv o tom, jak návštěvníci používají webové stránky. Tento zpracovatel může být povinen poskytnout přístup k těmto údajům na základě platných zákonů a předpisů. Shromažďujeme informace o vašem chování při surfování a sdílíme tyto informace se společností Google. Google může tyto informace interpretovat ve spojení s jinými datovými soubory a sledovat tak váš pohyb na internetu. Google používá tyto informace k nabízení cílených reklam (Adwords) a dalších služeb a produktů Google.

AddThis

Cookies od americké společnosti AddThis jsou umístěny prostřednictvím našich webových stránek v rámci služby „Online Tools“. Tuto službu využíváme ke zvýšení a analýze sociální návštěvnosti. Tento zpracovatel může být povinen poskytnout přístup k těmto údajům na základě platných zákonů a předpisů. Shromažďujeme informace o vašem chování při surfování a sdílíme tyto informace s AddThis. AddThis dokáže tyto informace interpretovat ve spojení s jinými datovými sadami a sledovat tak vaše pohyby na internetu.

Cookies od třetích stran

V případě, že softwarová řešení od třetích stran používají soubory cookie, je to uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo naše zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Na této stránce však vždy najdete nejnovější verzi. Pokud budou mít nové zásady ochrany osobních údajů důsledky pro způsob, jakým zpracováváme již shromážděné údaje, které se vás týkají, upozorníme vás na to e-mailem.

Kontaktní údaje

Feniciolo BV

Kon. Wilhelminalaan 36
7711 km Nieuwleusen
Nizozemí

T +31 529-769033
E [email protected]

Kontaktní osoba pro záležitosti ochrany osobních údajů
Michiel 't Jong

WhatsApp Chat WhatsApp Chat