Indlæser...

Al enige tijd gaan er hardnekkige geruchten rond dat valmatten volgens de nieuwe WAS gecertificeerd moeten worden. Voor ons was dit reden om uit te zoeken of dit daadwerkelijk het geval is.

Hiervoor hebben wij contact opgenomen met Kenniscentrum Letselpreventie Veiligheid.nl. Zij hebben ons kunnen bevestigen dat er geen aanvullende eisen voor valdempend materiaal in de nieuwe WAS komen.

Onderstaand vindt u de correspondentie die wij met Kenniscentrum Letselpreventie Veiligheid.nl hierover hebben gehad.


Reactie Kenniscentrum Veiligheid.nl 17-5-2021

Beste,

Het heeft even geduurd maar inmiddels heb ik een reactie ontvangen van VWS:

Er komen met de aanpassing van het WAS geen aanvullende eisen voor valdempend materiaal zoals in de e-mail wordt beschreven, behalve dat er een artikel in de Warenwetregeling komt waarin wordt vastgelegd dat het materiaal veilig moet zijn voor de gebruiker en dus bijvoorbeeld geen schadelijke stoffen mag bevatten. Dit volgt overigens ook al uit de warenwet algemene chemische productveiligheid en de REACH-verordening.

Wel zijn er een aantal relevante NEN-normen in 2019 en 2020 gewijzigd: NEN-EN1176-7 is gewijzigd in 2020, NEN-EN14960-3 is in 2020 gewijzigd, deel 1 en 2 in 2019. NEN-EN1868 is al een hele tijd in ontwikkeling, maar is bij mijn weten geen wijziging in geweest afgelopen jaar.

Met vriendelijke groet,


Reactie Kenniscentrum Veiligheid.nl 25-3-2021

Geachte heer,

Voor zover ons op dit moment bekend komen er geen nieuwe eisen over certificering van valmatten in het nieuwe WAS, maar wij hebben deze vraag voor de zekerheid ook neergelegd bij het ministerie van VWS. Daar verwachten wij in de loop van volgende week antwoord op, dan kunnen we u met zekerheid antwoorden.

De enige wijziging in het WAS met betrekking tot valdempend materiaal is op dit moment een mogelijkheid om bij ministeriële regeling nadere regels te kunnen stellen over het leveren van valdempend materiaal door verhuurders aan huurders.

Wel kunnen wij alvast melden dat de planning voor het in werking treden van het nieuwe WAS en de nadere regels is verschoven. De nieuwe geplande ingangsdatum is 1 oktober 2021. Daarover worden alle in november aangeschreven verhuurders komende maand geïnformeerd door VWS.

Met vriendelijke groet,


Onze email 17-3-2021

Geachte heer, mevrouw,

Op 23 november jl. heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn een brief gestuurd naar verhuurders van opblaasbare speeltoestellen met de aankondiging van de nieuwe WAS die per 1 juli 2021 in zal gaan. Wij merken dat deze brief erg veel onzekerheid bij de verhuurders veroorzaakt. Zij willen graag weten waar ze aan toe zijn. Het seizoen voor de verhuur van opblaasbare speeltoestellen begint komende maand weer en verhuurders willen graag weer investeren voor dit jaar.

Wij, als verkoper van onder andere valmatten, merken dat verhuurders op dit moment niet durven te investeren door de onzekerheid over de eisen in de nieuwe WAS. Verhuurders zijn bang dat de valmatten vanaf juli a.s. voorzien moeten zijn van een certificaat. Onze vraag is dan ook of dit zo is en aan welke eisen de valmat dan moet voldoen. Wij hebben namelijk in dat geval de tijd nodig om onze valmatten te laten certificeren.

Kunt u verder aangeven of er nog nieuwe eisen worden gesteld aan het materiaal rondom het opblaasbare speeltoestel?

Ik hoop dat u ons hierover kunt informeren, zodat wij ons op tijd kunnen voorbereiden op de nieuwe WAS.

Met vriendelijke groet,

WhatsApp Chat WhatsApp Chat